Datu aizsardzības pakalpojumi

Mūsdienu digitālajā laikmetā datu aizsardzība un pārvaldība ieņem arvien svarīgāku lomu – spēkā stājušās dažādas regulas, piemēram, VDAR (GDPR) un uzņēmumiem ir arvien svarīgāk aizsargāt un pārvaldīt biznesa kritiskos datus. Lai to visu nodrošinātu, Tet piedāvā Datu aizsardzības pakalpojumus.

Datu aizsardzības novērtējums pret VDAR (GDPR)

Liels personas datu daudzums un to aizsardzības prasības liek uzņēmumiem pievērst pastiprinātu uzmanību to drošībai. Rezultātā tiek izstrādāti dažādi uzņēmuma iekšējie noteikumi un procedūras, kas ne vienmēr atbilst reālajai situācijai – tas uzņēmumu pakļauj datu noplūdes riskam. Lai no tā izvairītos, Tet piedāvā Datu aizsardzības novērtējumu VDAR (GDPR) prasībām.

Pakalpojumā ietilpst
Datu aizsardzības dokumentācijas izstrāde

Gadījumā, ja uzņēmumam nav pilnīgas datu aizsardzības dokumentācijas, Tet speciālisti parūpēsies par tās izstrādi, atbilstoši VDAR (GDPR) un FPDAL prasībām.

Pakalpojumā ietilpst
Datu aizsardzības speciālists (DPO as a Service)

Tet Datu aizsardzības speciālists nodrošinās pilnu servisu un GDPR atbilstību jūsu uzņēmumam – no datu izveidošanas, pārvietošanas un modificēšanas līdz pat arhivēšanai un to iznīcināšanai, ievērojot augstākās drošības prasības.

Pakalpojumā ietilpst