DDoS uzbrukumu aizsardzība

Viens no lielākajiem IT apdraudējumiem ir DDoS uzbrukumi IT infrastruktūrai. Ieviest smagnējus, lokāli bāzētus IT perimetra aizsardzības risinājumus ir ļoti dārgi un lielāko daļu gadījumu pat neefektīvi, jo tie nenovērš pašu problēmu, tikai palīdz nosargāt kritiskos resursus no pārslodzes, neļaujot pilnvērtīgi piegādāt e-pakalpojumus klientiem.
DDoS jeb izkliedētā piekļuves lieguma uzbrukuma ietekmes mazināšanas pakalpojums ļauj atvairīt un novērst gan liela apjoma (volumetric), gan lēnus un sarežģītus (intelligent) tīkla un protokolu DDoS uzbrukumus, anomālu plūsmu radītos traucējumus, servisu uzlaušanas uzbrukumus klienta informācijas sistēmām un resursiem, lai IT sistēmas vienmēr būtu pieejamas un spētu nodrošināt biznesa pakalpojumus.

Ieguvumi

Proaktīva DDoS uzbrukumu identificēšana un uzraudzība 24/7

DDoS drošības incidentu vadību un risinājuma darbības konsultācijas

Klienta vajadzībām un specifikai atbilstošu drošības politiku un filtru uzstādīšana

DDoS aizsardzības risinājuma summārās atskaites

Pārraudzība par pieejamību ietekmējošiem tīkla notikumiem

Nav nepieciešams investēt dārgā IT infrastruktūrā

Pakalpojumā ietilpst

  • Aizsardzības risinājuma ieviešana pie klienta vai klienta datu centrā
  • Apmācības darbiniekiem sistēmas lietošanā
  • Nepārtraukta risinājuma atjaunināšana un jaunāko apdraudējumu signatūru ieviešana
  • Risinājuma politiku un konfigurācijas pilnveidošana šodienas prasībām
  • Atskaišu veidošana un gala iekārtas novērošana, lai identificētu drošības incidentus
  • Attālināts tehniskais atbalsts no Tet speciālistiem
Lai saņemtu piedāvājumu, pieteiktu pakalpojumu vai, ja rodas kādi jautājumi